Alwernia Organizacją Pożytku Publicznego Drukuj Email
Wpisał Lorenc Piotr   
Wtorek, 10. Styczeń 2012 09:44

Drodzy Przyjaciele

Dzieła Pomocy Człowiekowi Cierpiącemu !

 

W dniu 08.10.2008 roku przy  kościele Ojców Kapucynów w Bydgoszczy, ul.Gdańska 2, powstało


Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym i Ofiarom Przemocy "Alwernia".

 


W dniu 27.10.2011 roku Stowarzyszenie zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

 

na listę Organizacji Pożytku Publicznego pod numerem KRS: 0000315328 .

To ogromna radość, że Stowarzyszenie rozwija się i z Bożą pomocą realizuje coraz to trudniejsze zadania.

Główne cele Stowarzyszenia to:

  1. Ochrona i promocja zdrowia,
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
  5. Działalność charytatywna,
  6. Promocja i organizacja wolontariatu,
  7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

W celu realizacji zadań Stowarzyszenie powołało do istnienia CENTRUM POMOCY RODZINIE

im. bł. Jana Pawła II, przy którym  działają dwie poradnie:

  • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia,
  • Poradnia Pomocy Psychologicznej.

W poradniach pracują specjaliści psychoterapeuci, psycholodzy jako wolontariusze, darujący nieodpłatnie swój czas tym, którzy zwracają się o pomoc. Korzystającymi często są osoby wysyłane z naszego konfesjonału czy znajdujące informacje o nas w Internecie  albo poprzez  kontakt od znajomych.

 

Centrum Pomocy Rodzinie jest alternatywą wobec laickich poradni, ponieważ kierujemy się w posłudze wartościami chrześcijańskimi.

Przy Centrum działa również świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Ze swej strony dziękuję Wszystkim Tym, którzy do tej pory włączali się w dzieło pomocy człowiekowi cierpiącemu. Każda pomoc jest bezcenna:  personalna, materialna czy duchowa. Zachęcam do zapoznania się z naszą internetową: www.alwernia.bydgoszcz.pl, na której można znaleźć szczegóły na temat naszej działalności.

Można wspomóc materialnie nasze dzieło:

- wpłacając darowiznę na rachunek bankowy Stowarzyszenia

nr konta: 55 2030 0045 1110 0000 0159 7190

adres: ul. Gdańska 2, 85 – 055 Bydgoszcz  

- przekazując w  rocznym zeznaniu podatkowym 1% podatku dochodowego za rok 2011, wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisując numer KRS: 0000315328.

 

Zapraszam w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszę Świętą  o godz. 18.30, odprawianą w naszym kościele w intencji członków, wolontariuszów, dobroczyńców i dzieł stowarzyszenia.

 

Pozdrawiam

o.Grzegorz Góralski

(asystent duchowy Stowarzyszenia i specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia)